Дошкільний навчальний заклад № 183 "Писанка"
Правила прийому

 

 

       ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ - ЦЕ ВАЖЛИВО!!!

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади

проводиться керівником (при наявності місць) за бажанням батьків.

 

Для зарахування дитини в ДНЗ необхідні:

1. Електронна реєстрація дитини в ДНЗ  на сайті  http://smart.lviv/ua. за встановленою формою.

2. Заява від батьків (законного представника) про прийняття дитини у ДНЗ.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Медична карта (форма № 026) та карта профілактичних щеплень (форма № 063).

5. Довідка з дитячої поліклініки про епідеміологічне оточення.

6. Для  зарахування дітей до групи компенсуючого типу (логопедичної) додатково подається висновок

психолого-медико-педагогічної консультації.

7. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

 

Відповідно до  наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

від 26.12.2016р. № 526 р

«Про встановлення плати для батьків за перебування дітей

у дошкільних навчальних закладах м. Львова»,

визначено

 

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ:

 

1. Звільнено від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, у яких сукупний дохід на

кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних

дошкільних навчальних закладах та плати за харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, із числа дітей учасників АТО та дітей із багатодітних сімей

2. Не сплачують за харчування:

2.1. у спеціалізованій групі для дітей з порушеннями мовлення;

2.2. діти з інвалідністю;

2.3. в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків).

 

БАТЬКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

1. Дотримуватись режиму роботи ДНЗ, приводити та забирати дитину вчасно.

2. Приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною  відповідно до санітарно-гігієнічних правил.

3. Віддавати дитину безпосередньо вихователеві, і обов'язково особисто, не передовіряючи її

неповнолітнім особам.

4. Вносити встановлену плату за харчування дитини в  ДНЗ  до 20 числа поточного місяця.

5. Своєчасно повідомляти вихователів про причини відсутності  дитини у ДНЗ.

6. У  разі відсутності дитини більше п’яти  днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження  та можливість відвідування нею дитячого колективу.

 

Відрахування дітей з ДНЗ здійснюється:
  • на підставі медичного висновку про стан здоров`я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця;
  • у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування,

на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).